Вібраційні характеристики коробок передач тракторів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Робота присвячена розробці вібраційного методу оцінки якості і виявленню конструктивних і виробничих дефектів коробок передач тракторів (КПТ). Проведено натурні експериментальні дослідження вібродіагностичних характеристик КПТ: вимірювання і спектральний аналіз вібрації; виявлення статистичних граничних значень структурних вібраційних параметрів та їх зв'язок із технічним станом тракторів; зіставлення вібраційних характеристик з допустимими вібраціями, які не впливають на прискорення процесу зносу КПТ. Всі дослідження проводилися на КПТ тракторів Т150К, ХТЗ-170, Т-17221 «Харківського тракторного заводу». Встановлено, що рівні вібрації коробок передач на стадії виготовлення перевищують допустимі вібрації на 10-25 дБ. Основною причиною прискореного розвитку несправностей і зниження ресурсу більшості механізмів коробки передач є підвищення вібронавантаження у 2,5-31,6 разів над допустимими рівнями. Вібраційні методи дозволяють проводити діагностику стану КПТ на стадіях проектування, виготовлення і експлуатації і розробити способи вдосконалення КПТ.

Опис

Ключові слова

вібродіагностика, вібрації, діагностика, коробка передач трактора, vibration diagnostics, vibrations, diagnostics, tractor gearbox

Бібліографічний опис

Мигаль, В. Д. Вібраційні характеристики коробок передач тракторів / В. Д. Мигаль, Щ. В. Аргун, А. В. Гнатов // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2022. - Вип. 21.

Зібрання