Застосування GNSS-cистем для автоматизованого керування робочими процесами грейдерів із штучним інтелектом

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

GNSS (Global Navigation Satellite System) – це глобальна навігаційна система, яка використовує супутникові сигнали для визначення місця й часу в будь-якій точці світу. Одним із призначень GNSS є використання разом з елементами машинного навчання для керування грейдерами. Грейдери застосовуються для профілювання та вирівнювання поверхні ґрунту на будівельних майданчиках. Використання GNSS та машинного навчання дає змогу більш точно визначити місце розташування і висоту відвалу грейдера, що сприяє більш точної та ефективної роботи машини. GNSS може забезпечити високу точність вимірювань місцезнаходження грейдера, що допомагає оптимізувати процес роботи грейдера та мінімізувати витрати часу на профілювання та вирівнювання поверхні. За допомогою машинного навчання грейдер може автоматично аналізувати дані GNSS і приймати рішення про оптимальну траєкторію руху для досягнення потрібної точності та швидкості роботи. Застосування GNSS і машинного навчання підвищує ефективність роботи грейдера, що скорочує час і витрати на будівельні роботи. Також це може зменшити кількість помилок і підвищити якість роботи грейдера, що поліпшить кінцевий результат проєкту. У статті показано особливості інтелектуальних систем керування, що можуть бути використані для автоматизованого керування робочими процесами землерийних машин із використанням штучного інтелекту. Запропоновано реалізацію на мовах програмування, проаналізовано вплив ґрунтових умов на процес автоматизованої роботи, подано концепцію методики оцінювання та прогнозування в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень для інтелектуальної системи дорожньої машини.

Опис

Ключові слова

непромережені технології, GNSS, GPS, інтелектуальна система, алгоритми, системи прийняття рішень (СППР), non-mediated technologies, intelligent system, algorithms, decision-making systems

Бібліографічний опис

Застосування GNSS-cистем для автоматизованого керування робочими процесами грейдерів із штучним інтелектом / О. В. Єфименко, Т. В. Плугіна, А. О. Єфименко, В. П. Кулай // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 2. – C. 129–136.