Впровадження клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії в мережеві торговельні підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Сутність маркетингової стратегії у новій парадигмі маркетингу полягає у персоналізації стосунків між провайдерами споживчих цінностей та їх клієнтами, що вимагає інтеграції зусиль різних підрозділів підприємства у напрямі адаптації функціонування окремих закладів до умов їх розташування. Метою дослідження є обґрунтування напрямів формування клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії розвитку роздрібного мережевого підприємства. Предметом дослідження є теоретичнометодичні та практичні аспекти формування маркетингових стратегій розвитку роздрібних мережевих підприємств. Удосконалено сутність положення маркетингу взаємовідносин, відмінністю яких є обґрунтування доцільності формування бази лояльних клієнтів з наданням їй ознак інтеграційності та клієнтоцентричності на основі уточнення понять потоку клієнтів, задоволення клієнта і його ставлення до торговельного закладу, а також створення системи моніторингу потоку споживачів, яка має не лише фіксуючий, а й превентивний характер. Обґрунтовано напрями формування клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії розвитку роздрібного мережевого підприємства із розробленням методичних рекомендацій щодо формування унікальних стосунків з клієнтами на основі створення та використання бази даних клієнтів. Розроблено модель формування лояльності клієнтів із виділенням трьох складових: аналітичної, процесно-технологічної та комунікаційної.

Опис

Ключові слова

роздрібна мережа, маркетинг, стратегія, клієнтоорієнтованість, моніторинг, споживач, лояльність, retail network, marketing, strategy, client orientation, monitoring, consumer, loyalty

Бібліографічний опис

Прядко, О. М. Впровадження клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії в мережеві торговельні підприємства / О. М. Прядко, І. Ю. Тарасов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – С. 5 –10.

Зібрання