Формування системи оплати праці на основі KPI

Thumbnail Image

Дата

2023-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В кваліфікаційній роботі удосконалено поняття Key Performance Indicators (Ключові показники результатів діяльності), яке відрізняється зазначенням обов’язковості взаємозв’язку КРІ зі стратегічними цілями підприємства, встановленням у якості основної мети розробки КРІ оцінки результатів діяльності. Розроблено методичний підхід до формування системи оплати праці на основі КРІ, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на наступних положеннях: необхідність розробки конкретних показників результативності кожного окремого співробітника виходячи зі стратегії та загальних цілей діяльності підприємства; формування системи показників за ієрархічним принципом «зверху вниз»; використання індивідуального підходу до розробки КРІ для кожної окремої посади враховуючи специфіку діяльності, але з дотриманням правил розробки показників по підприємству в цілому і окремих організаційних одиниць.

Опис

Ключові слова

система оплати праці, ключові показники результатів діяльності, ефективність, продуктивність праці

Бібліографічний опис

Павленко, В. Р. Формування системи оплати праці на основі KPI : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 073 Менеджмент / Павленко Віолетта Русланівна. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 60 с.