Аналіз та кількісна порівняльна оцінка ризиків надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території України

Анотація

У статті проаналізовано ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території України, розглянуто причини та основні чинники, що впливають на стан техногенної небезпеки в регіонах держави. Здійснено порівняльну оцінку стану загроз території та населення регіонів.

Опис

Ключові слова

надзвичайна ситуація техногенного характеру, регіон, стан загроз, technogenic emergency, region, state of threats, чрезвычайная ситуация техногенного характера, регион, состояние угроз

Бібліографічний опис

Аналіз та кількісна порівняльна оцінка ризиків надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території України / Іванець Г. В., Іванець М. Г., Богатов О. І., Наконечний О. А., Шарапа І. А. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 206–213.