Формування робочого обладнання підвищенної ефективності землерийно-транспортних машин

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

На підставі системного аналізу створено класифікацію складових елементів та пристроїв робочого обладнання землерийно-транспортних машин. Запропоновано нові технічні рішення різальних систем, транспортувальних пристроїв, обмежувальних елементів, необхідних для функціювання та ефективного виконання робочого процесу землерийно-транспортними машинами циклічної та безперервної дії. Сформовано інноваційні робочі обладнання землерийнотранспортних машин, що забезпечують підвищення продуктивності, зниження енергоємності виконання земляних робіт відповідно до технологічних схем, особливо в дорожньому, гідротехнічному будівництві, прокладанні трубопроводів, будівництві оборонних споруд.

Опис

Ключові слова

робоче обладнання, землерийно-транспортна машина, різальні елементи, конвеєри-метальники, ківш скрепера, відвальний робочий орган, копання ґрунту, транспортування ґрунту, working equipment, earthmoving and transport machine, cutting elements, conveyorsthrowers, scraper bucket, dump working body, soil digging, soil transportation

Бібліографічний опис

Голубченко, О. І. Формування робочого обладнання підвищенної ефективності землерийно-транспортних машин / О. І. Голубченко, Л. А. Хмара // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 2. – C. 88–98.