Когнітивний підхід до управління розвитком ситуації у сфері військовотехнічного співробітництва

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом статті є управління розвитком ситуацій на світовому ринку озброєнь, як відкритою системою з компонентами зовнішнього середовища. Метою статті є обґрунтування можливостей використання когнітивного моделювання для аналізу та управління розвитком ситуації на ринку озброєнь з урахуванням інтересів та структури елементів внутрішнього середовища сторін. В якості методології дослідження ситуацій на світовому ринку озброєнь використано математичний апарат когнітивного моделювання, який заснований на нечітких когнітивних картах, що дозволяє проводити як аналіз ситуації, так і цільовий синтез прогнозних стратегій управління її розвитком. Основними результатами дослідження є:  отримано висновок щодо необхідності створювати систему підтримки прийняття рішень в слабо структурованих областях з урахуванням суб’єктних чинників;  запропоновано когнітивний підхід до моделювання ситуації в суб’єктно - орієнтованої системи підтримки прийняття рішень;  наведено результати моделювання стратегії управління експортом озброєнь з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Отримані результати можуть бути використані як підґрунтя прийняття управлінських рішень в органах державного управління з питань військово-економічного співробітництва, в наукових дослідженнях з проблем забезпечення економічної та воєнно-економічної безпеки держави. Висновки: доведено що використання систем когнітивного моделювання для управління ситуацією на ринку озброєнь надає можливість залучення до процесу прийняття рішень творчого потенціалу експортера, розширює його можливості щодо досягнення бажаних цілей, значно підвищує якість прийнятих ним рішень.

Опис

Ключові слова

ринок озброєнь, ситуація, експорт озброєнь, когнітивне моделювання, синтез стратегій, arms market, a situation arms exports, cognitive simulation, synthesis strategies

Бібліографічний опис

Шемаєв, В. М. Когнітивний підхід до управління розвитком ситуації у сфері військово-технічного співробітництва / В. М. Шемаєв // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 113–118.

Зібрання