Організація і управління працею на підприємстві: фінансові моменти

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Підвищення ефективності виробництва: сучасні мотиваційні системи. У статті розглянути найважливіші напрями підвищення ефективності функціонування підприємств АПК і фінансовій мотивації найманого персоналу до збільшення обсягів виробництва, а також сучасні системи мотивації праці найманих працівників. У статті запропоновані чотири напрямку фінансування з метою підвищення її рівня, а також міри його впливу на ефективність виробництва. Пропонована схема організації фінансування персоналу надає пряму дію на економічні показники його функціонування і в першу чергу - фінансові ресурси. Розроблена концепція, яка взаємозв'язана з розробкою нової політики здобуття доходів (за рахунок зміцнення взаємозв'язку між ефективністю виробничого процесу і продуктивністю праці ) з одного і зарплатою з іншого боку. Підкреслено, що мінімальний рівень зарплати визначається виконуваною роботою, а останні параметри - господарським положенням підприємства з врахуванням його платоспроможності. Принциповим моментом функціонування промислових підприємств є захист встановленого рівня оплати найманого персоналу від кон'юнктурних конкурентних коливань. Ефективнішим вважається її вплив на зниження цін, кількість реалізованої продукції, характер і якість товарів і послуг, в порівнянні з негативною дією на масу видаваних на руки грошових мас і рівень інфляції. Практика впровадження обґрунтованого рівня мінімальної заробітної плати робить позитивний вплив на структуру винагороди за виробничу діяльність і багато в чому визначає соціальну справедливість трудових стосунків.

Опис

Ключові слова

підвищення ефективності виробництва, сучасні фінансові системи, види матеріальній мотивації, виробничо-господарська діяльність підприємств, регулювання економічної активності, захист життєвих потреб, increase of efficiency of production, modern motivational systems, kinds to material motivation, industrial and economic activity of enterprises, adjusting of economic activity,, defence of vital necessities

Бібліографічний опис

Потьомкін, М. Л. Організація і управління працею на підприємстві: фінансові моменти / М. Л. Потьомкін // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 99–103.

Зібрання