Оптимізація вибору постачальника аутсорсингових послуг портовим оператором

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті проаналізовані економіко-математичні моделі, які дозволяють оптимізувати витрати та терміни виконання бізнес-процесу портового оператора при виборі постачальника аутсорсингових послуг. Предметом дослідження є практичні засади управління витратами портового оператора на базі аутсорсингу. Мета статті – побудова економіко-математичної моделі процесу вибору аутсорсера портовим оператором. Методичними засадами дослідження є системний підхід до аналізу економічних процесів, базові положення аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених щодо вибору аутсорсера. Встановлено, що інтереси портового оператора і аутсорсера збігаються при досягненні мети отримання максимального прибутку в одиницю часу. Якщо портовий оператор для вибирає постачальника аутсорсингових послуг, здатного виконати його бізнес-процес за більш короткий час, і при цьому готовий більше платити за це, то і аутсорсеру в цьому випадку вигідно збільшити свої витрати, скоротити терміни та отримати більше доходів. І, навпаки, не маючи можливості встановити більш високу вартість аутсорсингу для портового оператора, постачальник не зацікавлений в скороченні термінів виконання бізнес-процесу, оскільки в цьому випадку його витрати перевищать можливі доходи. Результатом дослідження є побудова економіко-математичної моделі вибору аутсорсера за критерієм інтенсивності прибутку, де параметрами управління виступають витрати портового оператора, термін виконання бізнес-процесу та ризик, пов’язаний з аутсорсингом.

Опис

Ключові слова

витрати, управління витратами, портовий оператор, аутсорсинг, економікоматематична модель, бізнес-процес, cost, expense management, port operator, outsourcing, economic and mathematical model, business process

Бібліографічний опис

Онешко, С. В. Оптимізація вибору постачальника аутсорсингових послуг портовим оператором / С. В. Онешко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 81–87.

Зібрання