Мобільний реєстраційно-вимірювальний комплекс для оцінювання та підвищення експлуатаційних властивостей колісних машин

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розроблено вимоги до мобільного реєстраційно-вимірювального комплексу для оцінювання та підвищення безпеки використання колісних машин з урахуванням сучасних засобів і підходів, а також перспективну схему роботи реєстраційно-вимірювального комплексу з елементами штучного інтелекту. Створено сучасний мобільний реєстраційно-вимірювальний комплекс як основу інтелектуальної платформи управління та контролю руху колісної машини. Результати дослідження можуть бути використані для сертифікації та експлуатації колісних машин.

Опис

Ключові слова

реєстраційно-вимірювальний комплекс, модульний, штучний інтелект, експлуатація, колісна машина, registration and measuring complex, modular, artificial intelligence, operation, wheeled vehicle, регистрационно измерительный комплекс, модульный, искусственный интеллект, эксплуатация, колесная машина

Бібліографічний опис

Мобiльний реєстрацiйно-вимiрювальний комплекс для оцiнювання та пiдвищення експлуатацiйних властивостей колiсних машин / Клец Д. М., Дубiнiн Є. О. , Холодов А. П., Слинченко I. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 2. – С. 56–60.