Визначення граничного рiвня завантаження другорядних пiдходiв до мiської магiстралi з координованим керуванням

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

За допомогою інструмента імітаційного моделювання дорожньо-транспортних ситуацій Vissim проведена експериментальна оцінка впливу рівня завантаження другорядного підходу до міської магістралі з координованим керуванням на час очікування транспортними засобами можливості проїзду перехрестя та визначено критичний рівень завантаження, перевищення якого призводить до різкого збільшення цього часу. Отримана оцінка необхідна для реалізації нового методу побудови координованого керування на міській магістралі.

Опис

Ключові слова

транспортний засіб, регульоване перехрестя, план координації, рівень завантаження перехрестя, імітаційна модель, транспортное средство, регулируемый перекресток, план координации, уровень загрузки перекрестка, имитационная модель, vehicle, signalized intersection, signal coordination, intersection occupancy rate, simulation model

Бібліографічний опис

Горбачов, П. Ф. Визначення граничного рiвня завантаження другорядних пiдходiв до мiської магiстралi з координованим керуванням / Горбачов П. Ф., Свiчинський С. В., Шевченко В. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 90. – С. 144–154.