ПОБУДОВА МАТРИЦІ ТРАНСПОРТНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ, ТРАНЗИТНИХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДІЛОВОЇ ЧАСТИНИ МЕГАПОЛІСА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто питання вибору виду функції транспортного тяжіння в задачі розрахунку транзитних потоків. Запропоновано використовувати розрахункову процедуру Шацького–Шелейховського для уточнення залежності транспортного тяжіння від відстані між транспортними районами шляхом порівняння матриці кореспонденцій до та після балансування.

Опис

Ключові слова

інтенсивність транспортного потоку, матриця транспортних кореспонденцій, коригування матриці кореспонденцій, интенсивность транспортного потока, матрица транспортных корреспонденций, корректировка матрицы корреспонденций, traffic intensity, origin-destination trip matrix, origin-destination matrix adjustment

Бібліографічний опис

Гецович, Є. М. Побудова матриці транспортних кореспонденцій, транзитних для центральної ділової частини мегаполіса / Є. М. Гецович, Д. В. Засядько // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2014. – Вып. 34. – С. 60-64

Зібрання