Пристрiй для монiторингу автомобiльних дорiг

Анотація

Пристрій для моніторингу автомобільних доріг, що містить елементи вимірювання параметрів автомобільних доріг та обробки інформації, який відрізняється тим, що елементи вимірювання параметрів автомобільних доріг виконані у вигляді давачів прискорення з можливістю вимірювання прискорення у трьох взаємно перпендикулярних осях та видачею інформації у вигляді сигналу з широтно-імпульсною модуляцією, що розташовані у чотирьох точках над колесами автомобіля, а також магнітоіндукційних давачів обертання коліс, а блок обробки інформації виконано у вигляді мікропроцесорного пристрою, що включає в себе блок комутації, перетворення та нормалізації сигналів, блок первинної обробки інформації та інтерфейсний блок.

Опис

Ключові слова

автомобiльнi дороги, стан

Бібліографічний опис

Декларац. пат. 55591 А Україна, МКИ 7 E 01 C 23/07. Пристрiй для монiторингу автомобiльних дорiг / С. А. Сєрiков, В. О. Алексiєв, С. М. Костюченко ; ХДАДТУ. - N 2001106697 ; заявл. 01.10.2001 ; опубл. 15.04.2003, Бюл. N 4. - 3 с.

Зібрання