2003

Постійне посилання зібранняhttps://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/1581

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Пневмогiдравлiчний привiд керування зчепленням
  (2003) Туренко, Анатолiй Миколайович; Клименко, Валерiй Iванович; Богомолов, Віктор Олександрович; Логвiнов, Валерій Павлович; Грищенко, Сергiй Володимирович
  Пневмогідравлічний привід керування зчепленням транспортного засобу, що містить педаль зчеплення, головний циліндр, ресивер, пневмогідравлічний підсилювач і трубопроводи гідро- та пневмосистем, який відрізняється тим, що у пневматичній системі встановлено электропневматичний клапан.
 • Документ
  Пристрiй для монiторингу автомобiльних дорiг
  (2003) Сєрiков, Сергiй Анатолiйович; Алексiєв, Володимир Олегович; Костюченко, Сергій Михайлович
  Пристрій для моніторингу автомобільних доріг, що містить елементи вимірювання параметрів автомобільних доріг та обробки інформації, який відрізняється тим, що елементи вимірювання параметрів автомобільних доріг виконані у вигляді давачів прискорення з можливістю вимірювання прискорення у трьох взаємно перпендикулярних осях та видачею інформації у вигляді сигналу з широтно-імпульсною модуляцією, що розташовані у чотирьох точках над колесами автомобіля, а також магнітоіндукційних давачів обертання коліс, а блок обробки інформації виконано у вигляді мікропроцесорного пристрою, що включає в себе блок комутації, перетворення та нормалізації сигналів, блок первинної обробки інформації та інтерфейсний блок.
 • Документ
  Склад електродного покриття
  (2003) Рюмiн, Володимир Володимирович; Солнцев, Леонард Олександрович; Рюмiн, Генадій Володимирович; Іванченко, Володимир Миколайович; Левицький, Єфім Львович
  Склад електродного покриття для наплавки виробів з високомарганцевої сталі, який містить плавиковий шпат, графіт, марганець, слюду, мармур, високовуглецевий ферохром, який відрізняється тим, що додатково містить: карбоксиметилцелюлозу, фероітрій, доломіт, ільменітовий концентрат при такому співвідношенні компонентів, мас.%: 1. Плавиковий шпат 7,0 – 10,7; 2. Графіт 1,0 - 1,5; 3. Марганець 38,0 - 40,3; 4. Слюда 3,0 - 4,0; 5. Мармур 11,0 - 13,0; 6. Високовуглецевий ферохром 21,25 - 26,0; 7. Карбоксиметилцелюлоза 1,0 - 2,0; 8. Фероітрій 0,15 - 0,25; 9. Доломіт 3,0 - 5,0; 10. Ільменітовий концентрат 5,0 - 6,5.
 • Документ
  Система автоматичного регулювання паливоподачi дизель-генераторної установки транспортних засобiв
  (2003) Богаєвський, Олександр Борисович; Басов, Олександр Віталійович; Дубровський, Володимир Захарович; Синельникова, Ліля Борисівна
  Система автоматичного регулювання паливоподачі дизель-генераторної установки транспортних засобів, що включає до свого складу дизель, мікроконтролерний блок керування (МБК), виконавчий механізм управління положенням рейок паливних насосів з датчиком ходу рейок паливних насосів, датчик частоти обертання колінчастого вала дизеля, датчик температури дизеля, датчик тиску наддуву повітря, контролер задання частоти обертання вала дизеля, виходи яких з'єднані з відповідними входами МБК, при цьому мікроконтролерний блок керування обробляє сигнали з датчиків і контролера задання частоти обертання і видає у відповідності з запрограмованими в ньому алгоритмами всережимного регулювання частоти обертання колінчастого вала дизеля сигнал на вихід, з'єднаний з входом виконавчого механізму управління положенням рейок паливних насосів, яка відрізняється тим, що до її складу додатково введено генератор, ротор якого механічно з'єднаний з колінчастим валом дизеля, вузол управління потужністю навантаження генератора, вихід якого з'єднано з входом генератора, мікроконтролерний логічний блок з одним входом і одним виходом, а в мікроконтролерний блок керування - програмний модуль і один вихід, з'єднаний з входом мікроконтролерного логічного блока, вихід якого з'єднаний з входом вузла управління потужністю навантаження генератора, при цьому програмний модуль виконано з можливістю обробки сигналів з датчиків і контролера задання частоти обертання, обчислення на основі цих сигналів ознак умов руху у вигляді середніх за заданий відрізок часу відхилень частоти обертання і потужності навантаження на дизель-генератор і видачі цих умов на вихід мікроконтролерного блока керування, з'єднаний з входом мікроконтролерного логічного блока, який виконано з можливістю здійснення порівняння ознак умов руху з запрограмованими в ньому значеннями, формування на цій основі сигналу вибору необхідного алгоритму регулювання потужності навантаження із наявних в мікроконтролерному логічному блоці оптимальних характеристик для різних умов руху, обчислення на основі обраної оптимальної характеристики сигналу управління потужністю навантаження і видачі його на вихід мікропроцесорного логічного блока, з'єднаний з входом вузла управління потужністю навантаження дизель-генераторної транспортної установки.
 • Документ
  Прилад для контролю рiвностi автомобiльної дороги
  (2003) Стороженко, Михайло Семенович; Прусенко, Євген Дмитрович; Кiяшко, Ігор Володимирович; Смолянюк, Роман Володимирович
  Прилад для контролю рівності автомобільних доріг, який містить механізми вимірювання та обробки інформації, який відрізняється тим, що механізм вимірювання виконано у вигляді пристрою для кріплення корпусу, у якому жорстко закріплена лінійка з рисками та такий, що має можливість вільного переміщення відносно корпусу, шток, на кінці якого розташовано оптичний датчик, електрично зв'язаний з комп'ютером, що виконує обробку інформації.
 • Документ
  Пневматичний двигун
  (2003) Бондаренко, Станіслав Іванович; Кудрявцев, Ігор Михайлович; П'ятак, Олександр Іванович; Муринець-Маркевич, Борис Миколайович; Левченко, Микола Миколайович
  Пневматичний двигун, що містить один чи декілька циліндрів, в кожному з яких з можливістю зворотно-поступального руху розміщений поршень, з'єднаний з кривошипно-шатунним механізмом, сполучену з порожниною циліндра нагнітальну порожнину, впускну порожнину, відділену від нагнітальної порожнини стінкою, в якій розміщений впускний клапан, зв'язаний за допомогою штока з поршнем, джерело стисненого газу, сполучене з впускною порожниною, і випускний отвір, який відрізняється тим, що він містить додаткову порожнину змінного об'єму, сполучену отвором з нагнітальною порожниною, одну чи декілька відповідно кількості циліндрів.