Визначення основних загроз економічній безпеці автотранспортних підприємств

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статі розглянуто найбільш поширені науково-методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємства. Окреслено основні тенденції розвитку транспортного комплексу, місце і значення автомобільного транспорту у ньому. Визначено необхідність розробки новітніх підходів до забезпечення й оцінки належного рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства як умови стабільного функціонування і можливостей подальшого зростання. Розглянуті теоретико-методичні підходи до визначення економічної безпеки. Для оцінки рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства запропоновано її визначення не як стану, а як ступеню реалізації його економічних інтересів. Окреслено основні загрози економічній безпеці автотранспортних підприємств, які поділено на зовнішні і внутрішні. До основних зовнішніх загроз віднесено необґрунтовані зміни у законодавстві, ліцензуванні діяльності на транспорті; нестабільність політичної і соціальної ситуації у країні та її регіонах; зміни у зовнішньоекономічній політиці держави; загострення політичних і економічних конфліктів; зміни у митному законодавстві й ускладнення митних процедур; зростання цін на світовому ринку паливно-мастильних матеріалів, зростання залежності від їх експорту; погіршення інвестиційного клімату та інші. До основних внутрішніх загроз віднесено зниження безпеки здійснення перевезень у зв’язку з погіршення стану транспортної інфраструктури; значний фізичний і моральний знос рухомого складу; зниження ефективності мотивації праці на автотранспорт; зниження відповідальності і компетентності водіїв автотранспортних засобів та інші. Найбільш перспективним методом оцінки рівня економічної безпеки автотранспортних підприємств визначено метод нечіткої логіки, який надає можливість поєднати якісну і кількісну оцінку.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, економічні інтереси, зовнішні загрози, внутрішні загрози, автотранспортне підприємство

Бібліографічний опис

Пушкар, Т. А. Визначення основних загроз економічній безпеці автотранспортних підприємств / Т. А. Пушкар, О. Є. Козін // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 123–126.

Зібрання