ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Визначено методологічні орієнтири для викладання дисциплін, покликаних формувати особистість, здатну до практичної діяльності, творчого пошуку, генерування нових ідей в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів.

Опис

Ключові слова

професійна підготовка, якість освіти, вища школа, професійні якості, конкурентноспроможність, профессиональная подготовка, качество образования, высшая школа, профессиональные качества, конкурентоспособность, training, quality of education, higher education, professional quality, competitiveness

Бібліографічний опис

Филипчук, В. Л. Підготовка майбутніх фахівців з цивільної безпеки: проблеми та рішення / В. Л. Филипчук, Г. І. Туровська // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 79–84.

Зібрання