Теоретичні аспекти стратегічних підходів до управління якістю пасажирських перевезень на підприємствах автомобільного транспорту

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою даної статті є теоретичне обґрунтування трактування поняття «якість пасажирських перевезень», як соціально - економічної категорії, яка враховує та пов’язує інтереси конкретного суб’єкта господарювання, людини і суспільства в цілому і визначає специфіку цього виду послуг та надати розвиток методичним підходам до управління якістю шляхом активізації стратегічних аспектів управління. Однією з особливостей є значна складність визначення комплексу властивостей пасажирських перевезень, їх стану і динаміки розвитку , що найбільш повно задовольняє потреби споживачів цих послуг і формує конкурентні переваг щодо прихильності споживача саме до продукції конкретного підприємства – перевізника. Тому при вирішенні проблеми конкурентної якості пасажирських перевезень враховується таку особливість, як значна динаміка вимог до змісту сервісу перевезень та рівня складових цього сервісу. Специфіка пасажирських перевезень, а саме властивостей (характеристик) послуг , які формують їх якість, а також соціально – економічні аспекти якості таких послуг дозволили запропонувати нову трактовку поняття якості послуги пасажирських перевезень, що має прикладний характер і визначає особливості послуг. В статті обґрунтовується поняття «якість автомобільних пасажирських перевезень», яке враховує специфічні риси таких послуг і визначає необхідність активізації стратегічних підходів до управління якістю таких послуг. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що їх реалізація дозволить підприємствам пасажирського транспорту визначити якість автомобільних перевезень як об’єкта управління, сформувати рішення щодо контролю та забезпечення якості перевезення пасажирів; підвищити рівень організації робіт з поліпшення якості обслуговування пасажирів.

Опис

Ключові слова

пасажирські перевезення, послуга, ринок послуг, якість, стратегічне управління

Бібліографічний опис

Дмитрієв, В. І. Теоретичні аспекти стратегічних підходів до управління якістю пасажирських перевезень на підприємствах автомобільного транспорту / В. І. Дмитрієв, А. П. Бабич // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2013. – № 2 (5). – С. 103–106.

Зібрання