Спрощена модель лінійних інерційних вимірювальних систем

Анотація

У статті запропонована модель, що встановлює зв’язок між вхідним та вихідним сигналами лінійної інерційної вимірювальної системи. На відміну від загальноприйнятого інтегрального рівняння згортки модель істотно спрощує синтез багатоканальних вимірювальних систем на основі марковської теорії лінійної фільтрації. Похибки апроксимації вихідних сигналів завдяки спрощеній моделі не перевищують одного відсотка для визначеного класу стаціонарних сигналів.

Опис

Ключові слова

лінійна інерційна система, рівняння згортки, багатоканальне вимірювання, linear inertial system, convolution equation, multichannel measurement, линейная инерционная система, уравнение свертки, многоканальное измерение

Бібліографічний опис

Спрощена модель лінійних інерційних вимірювальних систем / Полярус О. В., Медведовська Я. С., Поляков Є. О., Чепусенко Є. О., Жарко Ю. Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 119–124.