Визначення глибини забивання шпунта з одним ярусом розпірок або анкерів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто спрощений варіант визначення глибини забивання шпунта з одним ярусом розпірок або анкерів. Наведено порівняльні результати визначення глибини забивання, отримані спрощеним способом і способом, який нами застосовується.

Опис

Ключові слова

шпунтова стінка, розпірне кріплення, активний тиск, пасивний тиск, коефіцієнт бічного тиску, стійкість стінки проти перекидання, piling wall, spacer propping, active pressure, passive pressure, lateral pressure coefficient, wall resistance against overturning

Бібліографічний опис

Кожушко, В. П. Визначення глибини забивання шпунта з одним ярусом розпірок або анкерів / Кожушко В. П., Краснов С. М. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 95. – С. 224–228.