Стенд для контролю кутiв розвалу i сходження керованих колiс транспортного засобу

Анотація

Стенд для контролю кутів розвалу і сходження керованих коліс транспортного засобу, який складається з станини, на яку встановлена рухома контактна площадка з можливістю рухатися у напрямку, перпендикулярному переміщенню колеса, і реєструючі прилади, з`єднані з рухомими елементами стенда через пружну ланку, який відрізняється тим, що контактна рухома площадка виконана з диском, який має можливість обертання відносно площадки.

Опис

Ключові слова

автомобiлi, випробування стендовi

Бібліографічний опис

Декларац. пат. 45526 А Україна, МКИ 7 G 01 M 17/06. Стенд для контролю кутiв розвалу i сходження керованих колiс транспортного засобу / М. Я. Говорущенко, В. М. Стрельнiков, Ю. В. Зибцев ; ХДАДТУ. - N 2000042171 ; заявл. 17.04.2000 ; опубл. 15.04.2002, Бюл. N 4. - 2 с.

Зібрання