Наукові основи підвищення показників маневреності автомобілів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бобошко, Олександр Андрійович. Наукові основи підвищення показників маневреності автомобілів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : cпец. 05.22.02 – автомобілі та трактори [Електронний ресурс] / Бобошко Олександр Андрійович ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв, 2019. - 42 с.

Зібрання