СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проаналізовано комплекс нормативно-правових актів та організаційних заходів, спрямованих на створення та впровадження стандартів вищої освіти. Установлено, що практично з усіх спеціальностей завершено розроблення проектів СВО освітнього рівня «бакалавр», здійснюється їх експертиза та погодження. Висвітлені причини ризиків, які можуть ускладнити процес затвердження СВО та набуття їх чинності.

Опис

Ключові слова

стандарт вищої освіти, освітні програми, ризики, стандарт высшего образования, образовательные программы, риски, higher education standard, educational programs, risks

Бібліографічний опис

Погребняк, В. П. Стандарти вищої освіти: основні етапи створення, проблеми та ризики впровадження / О. В. Дашковська, В. П. Погребняк // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 75–78.

Зібрання