Визначення критичноглибинних сил різання ґрунтів та енергоємності ланцюгово-скребкових траншейних екскаваторів

Анотація

Отримані залежності для визначення силових та енергетичних параметрів ланцюгово-скребкових траншейних екскаваторів, у яких різці працюють у режимі критичної глибини різання ґрунтів. За результатами проведених досліджень розроблено методику ком-плексного розрахунку екскаваторів безперервної дії ланцюгового типу, які широко використовуються в процесі траншейного прокладання лінійно-протяжних ділянок інженерних комунікацій.

Опис

Ключові слова

траншейний екскаватор, ланцюговий робочий орган, скребок, різці, різання ґрунту, критична глибина різання, trench excavator, chain working body, scraper, cutters, soil cutting, critical cutting depth, траншейный екскавтор, цепной рабочий орган, резцы, резание грунта, критическая глубина резания

Бібліографічний опис

Кравець, С. В. Визначення критичноглибинних сил різання ґрунтів та енергоємності ланцюгово-скребкових траншейних екскаваторів / Кравець С. В., Супонєв В. М., Гапонов О. О. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 192–199.