Підвищення якості навчального пpоцесу шляхом pозpоблення і тестування пpогpамного забезпечення інфоpмаційно-виміpювальної системи на базі віpтуальних комп’ютеpних тpенажеpів

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропонована стаття підсумовує результати проведеного авторами дослідження щодо пошуку шляхів удосконалення навчального процесу із застосуванням новітніх розробок у галузі програмного забезпечення. Доцільною формою підвищення ефективності професійного навчання визначено впровадження імітаційних віртуальних тренажерів, побудованих на базі віртуальних вимірювальних приладів, і віртуалізації вимірювальних процесів. Аналіз та оцінювання переваг і недоліків традиційних методів і засобів вимірювання довели перспективність віртуалізації. За результатами досліджень розроблено пропозиції щодо побудови віртуальних комп’ютерних тренажерів на основі віртуальних вимірювальних приладів. Такий підхід не тільки забезпечить високу якість навчання, унаочнивши його, а й уможливить створення нових віртуальних комп’ютерних систем дистанційної освіти як необхідної форми набуття знань у сучасному світі.

Опис

Ключові слова

віpтуалізація, пpилад, ефективність, тpенажеp, метод, засіб, паpк, система, virtualization, device, efficiency, simulator, method, means, park, system

Бібліографічний опис

Скоpін, Ю. І. Підвищення якості навчального пpоцесу шляхом pозpоблення і тестування пpогpамного забезпечення інфоpмаційно-виміpювальної системи на базі віpтуальних комп’ютеpних тpенажеpів / Скоpін Ю. І., Щеpбаков О. В., Ушакова І. О. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 96. – С. 141–145.

Зібрання