Розвиток магістральних напрямків транспортування вантажів як один із шляхів подальшого розвитку морських портів України

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті наведено результати дослідження сучасного становища морських торговельних портів, а саме наведено основні тенденції щодо зміни вантажної бази за останні тринадцять років. Предметом дослідження виступає розвиток магістральних напрямків транспортування вантажів. Метою дослідження є проведення аналізу сучасного стану вантажної бази морських торгівельних портів України та визначення можливих напрямків її розвитку. Основними методами дослідження виступають структурний метод і метод статистичного аналізу, методи економіко-математичного і порівняльного аналізу, метод системного підходу, метод експертних оцінок. В якості одного із шляхів для подальшого розвитку портів пропонується об'єднання VII міжнародного транспортного коридору з транспортним маршрутом гирла р. Дунай - Чорне море - Азовське море - Волго-Донський судноплавний канал - р. Волга - Каспійське море. Подовження VII міжнародного транспортного коридору до портів Каспійського моря, дозволить завершити формування єдиної євроазіатської глибоководної воднотранспортній системи, що в свою чергу сприятиме розвитку транзитних перевезень, що здійснюються через територію України. Крім вищенаведеного напряму формування єдиної євроазіатської глибоководної воднотранспортної системи для розвитку транзитної складової України також слід розглядати річкове сполучення Гданськ-Варшава-Брест-Пінськ-Мозир-Київ-Херсон, тобто відродження водного шляху Е-40. Яке дозволить з'єднати басейни Балтійського моря і Чорного моря. Сферою застосування результатів дослідження може бути: Міністерство інфраструктури України, Адміністрація морських портів України, морські торгівельні порти України, Науково-дослідні та проектно-конструкторські інститути, приватний сектор тощо. Для досягнення розвитку вантажної бази вітчизняних портів необхідна консолідація зусиль фахівців міністерств, галузевих інститутів, морських портів та інших підприємств стосовно прийняття відповідних стратегічних напрямків для подолання проблеми зменшення вантажної бази.

Опис

Ключові слова

морські торговельні порти, вантажна база, вантажопотоки, річкові перевезення, транспортні коридори, commercial seaports, cargo base, traffic flows, river transportation, transport corridors

Бібліографічний опис

Котлубай, В. О. Розвиток магістральних напрямків транспортування вантажів як один із шляхів подальшого розвитку морських портів України / В. О. Котлубай // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 42–46.

Зібрання