ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто теоретичні положення щодо формування потенціалу розвитку підприємства. Основною метою статті є удосконалення процесу формування потенціалу розвитку підприємства, обґрунтування змісту його етапів, а також розробка блок-схеми реалізації цього процесу. Запропонований процес формування потенціалу розвитку підприємства передбачає визначення порядку переходу від поточного до бажаного (проектного) стану потенціалу розвитку підприємства та, на відміну від існуючих, враховує здатність підприємства здійснювати перерозподіл наявних ресурсів і зусиль чи пошук прихованих ресурсів і зусиль шляхом перетворення та (або) внаслідок саморозвитку. Розроблений процес дозволяє здійснити прогнозування змін рівня використання потенціалу розвитку підприємства на обраний період часу. Реалізація такого процесу дає можливість наростити існуючий потенціал, оцінити рівень синергічної взаємодії між елементами проектного потенціалу розвитку та створити новий тип потенціалу підприємства.

Опис

Ключові слова

потенціал, потенціал розвитку, існуючий потенціал, бажаний потенціал, ресурси, зусилля, елементи, процес, рівень використання, взаємодія, потенциал, потенциал развития, существующий потенциал, желаемый потенциал, ресурсы, усилия, элементы, процесс, уровень использования, взаимодействие, potential, the potential of development, the existing potential, the desired potential, resources, effort, elements, process, level of use, interaction

Бібліографічний опис

Пипенко, І. С. Процесс формування потенціалу розвитку підприємства / Пипенко І. С. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 24. – С. 65–77.

Зібрання