Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисципліни «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки» : для студентів галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» спец. 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Thumbnail Image

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Ці методичні вказівки призначені для студентів четвертого курсу галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з метою надання допомоги при підготовці та виконанні практичних занять з дисципліни «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки». Ці методичні вказівки направлені навчити студентів методичним основам проведення повірки і калібрування засобів вимірювання різних величин, визначення та аналізу метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки.

Опис

Ключові слова

метрологія, повірка, калібровка, засоби вимірювальної техніки, практичні заняття

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисципліни «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки» : для студентів галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» спец. 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; уклад. Я. С. Медведовська. – Харків : ХНАДУ, 2024. – 11 с.

Зібрання