Методичні вказівки до вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» : конспект лекцій : лекції 1–4

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Метою вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» є розвинення дослідницького досвіду в області теорії і методології динаміки об’ємних гідроприводів (ОГП) будіве льно-дорожніх машин (БДМ), зокрема їх робочих органів та механізмів пере сування і рульового керування, продукування нових теоретичних знань щодо сучасних методів вивчення динамічних процесів, концепцій динамічного аналі зу ОГП, практичні навички та вміння застосовувати основні методи та підходи динаміки машин для розкриття особливостей формування динамічного наван таження БДМ та пошуку джерел підвищення показників ефективності машин на підставі аналізу динамічних процесів, які виникають при експлуатації. Предметом дисципліни є теоретичні основи моделювання, розрахунку і аналізу динамічних процесів в ОГП БДМ на сучасному етапі. До складу методичних вказівок входять 4 лекції (1 – 4).

Опис

Ключові слова

технологічне обладнання, будівельні та дорожні машини, динаміка, моделювання, аналіз, розрахунок, об’ємні гідроприводи

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до вивчення дисципліни PHD «Імітаційне моделювання та аналіз динаміки об’ємних гідроприводів БДМ» : конспект лекцій : лекції 1–4 / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; уклад. Г. А. Аврунін. ‒ Харків : ХНАДУ, 2023. ‒ 74 с.

Зібрання