ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТИПІВ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ МОСТОВИХ БАЛОК ПРИ ПРОЕКТУВАННІ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ

Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано новий тип попередньо напружених балок, виконаних за проектом 108-11-0.2-КБ для навантажень А-15, НК-100. Описано конструктивні вимоги щодо застосування мостових балок при проектуванні. Наводяться деякі результати розрахунків і випробувань конструкцій за даним проектом.

Опис

Ключові слова

попередньо напружені мостові балки, розрахункова модель, напружено-деформований стан, предварительно напряжённые мостовые балки, расчётная модель, напряженно-деформированное состояние, prestressed bridge beams, design model, stress-strain state

Бібліографічний опис

Теміргалієв, В. А. Особливості застосування нових типів попередньо напружених мостових балок при проектуванні автодорожних мостів / В. А. Теміргалієв, Б. В. Гриневицький // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Х. : ХНАДУ, 2012. - Вып. 58. - C. 59-64.

Зібрання