Впровадження системи управління ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті запропоновані планові заходи щодо впровадження системи управління ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій. Розроблено алгоритм впровадження системи управління, який передбачає такі основні етапи: розробка наказу про впровадження системи управління ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій; відбір кандидатів для робочої групи системи управління; формування та навчання робочої групи; розробка системи управління ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій; розподіл відповідальності між працівниками підприємства; розробка документації для впровадження системи управління; впровадження та моніторинг системи управління; проведення корегувальних заходів. Визначено основні етапи формування та навчання робочої групи системи управління ефективністю, зазначені ділові якості, якими повинні володіти члени цієї групи та розроблено модель щодо забезпечення цього етапу на підприємстві. За допомогою побудови функціональних взаємозв’язків запропоновано функціональний розподіл робіт в процесі виконання функцій системи управління ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій. Визначено основні джерела надходження інформації, яка необхідна для виконання функцій системи управління учасниками процесів забезпечення ефективності роботи пасажирських автобусних станцій (фінансові процеси, процеси роботи с персоналом та клієнтами, основні процеси ПАС). Запропоновано схему формування та склад документації щодо забезпечення впровадження системи управління на пасажирських автобусних станціях за допомогою методології IDEF0. Визначено склад та структуру системи моніторингу функціонування системи управління ефективністю. На останньому етапі запропоновані корегувальні дії у разі виявлення недоліків та відхилень у роботі розробленої системи управління.

Опис

Ключові слова

система управління ефективністю, робоча група системи управління, документація системи управління, функціональні взаємозв’язки, система моніторингу, efficiency management system, management system task team, management system documentation, functional inter-linkages, monitoring system

Бібліографічний опис

Дмитрієв, В. І. Впровадження системи управління ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій / В. І. Дмитрієв // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 88–94.

Зібрання