Ефективність міських пасажирських перевезень в залежності від пасажиромісткості автобусів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз впливу пасажиромісткості автобусів на ефективність міських пасажирських перевезень. Доведено, що на напружених пасажиропотоках при використанні автобусів великої й особливо великої пасажиромісткості значно знижується собівартість перевезень, порівняно з автобусами малої пасажиромісткості.

Опис

Ключові слова

автобуси, пасажирські перевезення, структура автобусних парків, ефективність роботи автобусів, наукове обслуговування транспортної системи, автобусы, пассажирские перевозки, структура автобусных парков, эффективность работы автобусов, научное обслуживание транспортной системы, buses, civil passenger traffic, the structure of bus garages, the effectiveness of bus performance, scientific service of transport system

Бібліографічний опис

Нємий, С. В. Ефективнiсть мiських пасажирських перевезень в залежностi вiд пасажиромiсткостi автобусiв / Нємий С. В. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2019. - Вип. 45. - С. 62-69