Випуск 45 / Выпуск 45

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019)
 • Документ
  Визначення максимального тиску на ґрунт сільськогосподарських шин при різних способах баластування трактора
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Ребров, О. Ю.; Ребров, А. Ю.; Rebrov, O.
  Наведено теоретичний аналіз рівня максимального тиску на ґрунт тракторних сільсько-господарських шин при різних способах баластування трактора. Аналіз враховує зміну жорсткості шини, радіального прогину, вантажопідйомності і площі плями контакту з ґрунтом при підвищенні зчіпної ваги трактора за рахунок установки баластних вантажів і наповнення шин баластною рідиною.
 • Документ
  Численные исследования истечения закрученной затопленной струи
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Роговой, А. С.; Роговий, А. С.; Rogovyi, A.
  На основе численного моделирования исследована возможность сохранения энергии закрученной струи. Приведено сравнение применения SST-модели турбулентности с использованием поправки на кривизну линий тока и вращение потока и без него. Проанализировано вычисление степени закрутки потока и его влияние на характеристики.
 • Документ
  Обзор холодного газодинамического напыления: проблемы и перспективы
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Волков, А. О.; Volkov, A.
  Проведен анализ современного состояния вопроса в области напыления защитных и восстановительных покрытий методом холодного газодинамического напыления (ХГН) и перспектив его дальнейшего развития, который показал, что развитие холодного напыления требует проведения исследований по дополнительному воздействию на температурно-скоростные характеристики частиц напыляемого материала из источников помимо газодинамического процесса.
 • Документ
  Напрями розвитку конструкцій електричних тягових приводів комерційних електромобілів на основі ведучих мостів балкового і портального типів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Войтків, С. В.; Тараненко, М. Є.; Войткив, С. В.; Тараненко, М. Е.; Voytkiv, S.; Taranenko, M.
  Розглянуто компонувальні схеми електричних тягових приводів комерційних електромо-білів на основі використання ведучих мостів балкового і портального типів. Запропоновано їх класифікацію за типом ведучого моста і за розміщенням одного або двох тягових електричних двигунів. Наведено основні технічні параметри ведучих мостів, розглянуто переваги і недоліки електричних тягових приводів.
 • Документ
  Пристрій примусового зниження швидкості з функцією генерування електроенергії
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Гнатов, А. В.; Аргун, Щ. В.; Гнатова, Г. А.; Тарасов, К. С.; Понікаровська, С. В.; Гнатов, А. В.; Аргун, Щ. В.; Гнатова, А. А.; Тарасов, К. С.; Поникаровская, С. В.; Hnatov, A.; Arhun, Shch.; Hnatova, H.; Tarasov, K.; Ponikarovska, S.
  Проведено аналіз технічних рішень щодо пристроїв примусового зниження швидкості автомобілів (ППЗША). Розроблено конструкцію ППЗША з функцією генерування електрое-нергії (ЕЕ). Наведено його схематичні креслення, схему електричну принципову і розкрито принцип дії. Запропоновано один з варіантів пішохідного переходу з додатковим освітленням та з лазерною сигнальною системою, що обладнаний ППЗША з функцією генерування ЕЕ. Проведено моделювання кількості ЕЕ, яку здатен згенерувати запропонований пристрій залежно від інтенсивності дорожнього руху.
 • Документ
  Ефективність міських пасажирських перевезень в залежності від пасажиромісткості автобусів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Нємий, С. В.; Немый, С. В.; Niemyi, S.
  Проведено аналіз впливу пасажиромісткості автобусів на ефективність міських пасажирських перевезень. Доведено, що на напружених пасажиропотоках при використанні автобусів великої й особливо великої пасажиромісткості значно знижується собівартість перевезень, порівняно з автобусами малої пасажиромісткості.
 • Документ
  Математична модель технології управління транзитними вантажопотоками міжнародного транспортного коридору «південь–захід»
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Нагорний, Є. В.; Орда, О. О.; Литвиненко, А. Г.; Нагорный, Е. В.; Орда, А. А.; Литвиненко, А. Г.; Nahorniy, Ye.; Оrda, O.; Litvinenko, A.
  Проведено аналіз існуючих моделей управління вантажопотоками в рамках міжнародних транспортних коридорів. Побудовано структуру нейронної мережі з прямим поширенням для прогнозування обсягу вантажопотоку по МТК «Південь–Захід». Для вирішення задачі по вибору раціональної транспортно-технологічної схеми доставки вантажів у контейнерах запропоновано інтегрований критерій. Запропоновано математичну модель технології управління транзитними вантажопотоками міжнародного транспортного коридору «Південь–Захід».
 • Документ
  Распределение нормальных реакций между мостами балансирной тележки грузового автомобиля при торможении
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Богомолов, В. А.; Клименко, В. И.; Леонтьев, Д. Н.; Махлай, С. Н.; Богомолов, В. О.; Клименко, В. І.; Леонтьєв, Д. М.; Махлай, С. М.; Bogomolov, V.; Klimenko, V.; Leontiev, D.; Makhlai, S.
  В статье предлагается методика оценки распределения нормальных реакций по осям балансирной тележки грузового автомобиля во время торможения. Методика позволяет учесть: весогеометрические параметры транспортного средства, эффективность его торможения и угол наклона реактивных тяг в балансирной подвеске. Также в данной работе приведен пример расчета кривых реализуемого сцепления и выполнена оценка эффективности торможения многоосного транспортного средства, а также выполнен анализ соответствия полученных результатов расчета международным нормам в отношении распределения тормозных сил между осями колесного транспортного средства.
 • Документ
  Експериментальні дослідження ергономічних властивостей колісних тракторів з агрегатами змінної маси
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Кожушко, А. П.; Kozhushko, A.
  Представлено етапи проведення експериментального дослідження з визначення показників ергономічності колісних тракторів при виконанні транспортної роботи з перевезення рідкого вантажу цистернами. Наведено вимірювальну апаратуру, яка складається з мобільного реєстраційного комплексу «ВДВММ 4-001» та радіолокаційного датчика, який призначено для фіксації дійсної швидкості руху транспортного засобу. На основі проведеного експериментального дослідження встановлено показники середньоквадратичних прискорень, згідно зі стандартом ISO 2631.
 • Документ
  Розрахунок енергоємності тягових акумуляторних батарей для електричних транспортних засобів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Смирнов, О. П.; Борисенко, А. О.; Марченко, А. В.; Smyrnov, O.; Borisenko, A.; Marchenko, A.
  Стаття присвячена проблемі підвищення екологічної безпеки електричних транспортних засобів та зниження витрат енергоносіїв на їх рух. Мета досягається за рахунок обґрунтування енергоємності тягових акумуляторних батарей для живлення електроприводів гібридних транспортних засобів, гібридних електромобілів, електромобілів. Проведений розрахунок енергоємності та відповідної маси тягових акумуляторних батарей, які можна використовувати для живлення електроприводів легкових транспортних засобів. Проведений аналіз отриманих даних з характеристиками акумуляторів реальних електричних транспортних засобів, які обрані за аналоги.
 • Документ
  Определение показателей и критериев функциональной стабильности тормозных свойств автомобилей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Подригало, М. А.; Тарасов, Ю. В.; Podrigalo, M.; Tarasov, Y.
  В работе проведено исследование актуальных задач, которые повышают технический уровень автотранспортных средств и безопасность движения путем обеспечения функциональной стабильности тормозных свойств за счет разработки методов построения нормативной базы ее оценивания. В настоящей статье предложены показатели и критерии функциональной стабильности тормозных свойств автотранспортных средств, позволяющие прогнозировать их ухудшение в процессе эксплуатации. В качестве примера приведена оценка функциональной стабильности тормозных свойств автомобилей категории М1.
 • Документ
  Улучшение экономических и экологических характеристик микрогибридного автомобиля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Двадненко, В. Я.; Пушкарь, О. Б.; Dvadnenko, V.; Pushkar, O.
  Для улучшения экономических и экологических параметров автомобиля с системой старт-стоп (микрогибридного автомобиля) предложен новый алгоритм работы двигателей силовой установки, делающий его более близким к подзаряжаемому гибридному автомобилю. Предложена методика расчета такого микрогибридного автомобиля в режиме электропривода. Приведены и проанализированы результаты расчета основных характеристик в режиме электропривода. Показана целесообразность и эффективность предложенного алгоритма.
 • Документ
  Експериментальне дослідження механічних втрат у мікролітражному чотиритактному двигуні
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019) Абрамчук, Ф. І.; Кузьменко, А. П.; Abramchuk, F.; Kuzmenko, A.; Абрамчук, Ф.; Кузьменко, А.
  Наведено результати експериментального дослідження механічних втрат мікролітражного чотиритактного двигуна HONDA GX25 методом прокручування електродвигуном постійного струму ЕД-25. Наведено методику експериментального дослідження та описання моторного стенда. Запропоновано емпіричну залежність для визначення середнього тиску механічних втрат.