ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ В. Ф. ШАТАЛОВА В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Відсутність наочного подання навчальної інформації викликає іноді труднощі в процесі здобуття предметних знань та формування умінь. Використання опорних схем, передбачуваної системою В. Ф. Шаталова, дозволяє формувати вміння побудувати цілісний образ вивченого об’єкта й відтворювати в розгорнутому вигляді наданий раніше навчальний матеріал.

Опис

Ключові слова

інформаційно-комп’ютерні технології, методика В.Ф. Шаталова, опорна схема, освітній процес, понятійне мислення, информационно-компьютерные технологии, методика В. Ф. Шаталова, опорная схема, образовательный процесс, понятийное мышление, information-computer technologies, V.F. Shatalov method, supporting circuit, educational process, conceptual thinking

Бібліографічний опис

Кулявець, Ю. В. Використання елементів методики в.ф. шаталова в процесі впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій / Ю. В. Кулявець, П. І. Карлаш, О. І. Богатов О. А. Єрмакова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 54–58.

Зібрання