Особливості оцінки еколого-економічного потенціалу нафтогазових підприємств

Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Актуальними питаннями сьогодення є збереження навколишнього природного середовища при задоволенні потреб суспільства в паливно-енергетичних ресурсах. Часткове вирішення даного питання можливе за рахунок оцінювання еколого-економічного потенціалу нафтогазових підприємств. Для досягнення поставленої мети використано теоретичний і семантичний методи. В статті уточнено дефініцію еколого-економічний потенціал нафтогазовидобувного підприємства – це сукупність природних, техніко-технологічних, фінансових, інформаційних та інтелектуальних ресурсів, а також новітніх управлінських технологій, механізмів, методів та інструментів їх реалізації, які використовуються у процесі пошуків, розвідки і розробки нафтових і газових родовищ з метою економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності і соціально-економічного розвитку нафтогазовидобувного підприємства поряд зі зниженням його деструктивних впливів на довкілля. Охарактеризовано підготовчий, основний та заключний етапи оцінювання еколого-економічного потенціалу нафтогазових підприємств. Зазначено процеси, які притаманні кожному етапу оцінювання. Визначено, що основними проблемами, які постають перед процесом оцінювання є: невідповідність методичних підходів оцінювання еколого-економічного потенціалу сучасним економічним умовам і існуючій статистичній базі; значна кількість соціальних, екологічних, інформаційних та інших показників важко піддаються кількісній оцінці. Основним принципом оцінювання є взаємодія в системі «господарство – соціум – навколишнє природне середовище». Запропоновано якісний та кількісний підходи для оцінки еколого-економічного потенціалу нафтогазових підприємств. Якісний підхід передбачає виокремлення показників наявності та показників приросту. Кількісний підхід розмежує показники на економічний та екологічний блоки. Ця система показників характеризує взаємозв’язок екологічних і економічних процесів на нафтогазових підприємствах.

Опис

Ключові слова

еколого-економічний потенціал, оцінювання, проблеми, етапи, показники, нафтогазове підприємство, ecological and economic potential, evaluation, problems, stages, indexes, oil and gas company

Бібліографічний опис

Гавадзин, Н. О. Особливості оцінки еколого-економічного потенціалу нафтогазових підприємств / Н. О. Гавадзин, І. В. Мельничук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 23–26.

Зібрання