Моделювання алгоритму визначення інвестиційно-привабливого підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті визначено, що передумовою економічного відродження вітчизняних підприємств можуть бути інвестиції в інноваційні технології та прогресивні методи управління. Відзначено, що питання пов'язані із активізацією інвестиційних процесів, пошуку резервів підвищення ефективності інвестицій на підприємствах є особливо актуальними сьогодні як серед вітчизняних так і іноземних науковців. Досліджено погляди вчених різних наукових шкіл на значення капіталу у процесі інвестування. Наведено приклади наукових досліджень, що відображують різносторонній підхід вчених до дослідження впливу капіталу на фактори, що визначають розвиток економіки. Відзначено, що за нинішніх умов для створення в країні сприятливого середовище для розвитку інвестиційного процесу потрібно, окрім заходів державної політики направленої на покращення інвестиційного клімату, розробити економіко-математичний апарат, який дозволить потенційному інвестору здійснити правильний вибір об’єкту інвестування. Запропоновано використовувати розроблену економіко-математичну модель визначення інвестиційно-привабливого підприємства. Вона розв’язується за допомогою програми для роботи з електронними таблицями Microsoft Office Excel. Дана модель дозволяє обрати оптимальний варіант інвестування капіталу, щоб отримати максимальний прибуток. Використання розробленого алгоритму дозволить потенційним інвесторам зменшити ризики при виборі об’єкту інвестування. Інвестування стимулюватиме виробництво, забезпечить умови стійкого і швидкого економічного росту, та збільшення рівня суспільного добробуту в країні. В ході написання статті використовувалися наукові методи, які сприяли досягненню результатів, зокрема: теоретичне узагальнення, аналіз та синтез, статистичний, економіко-математичний тощо.

Опис

Ключові слова

інвестиції, машинобудівні підприємства, економіко-математична модель, оптимізація, investments, machine-building enterprises, economic and mathematical model optimization

Бібліографічний опис

Новак, І. М. Моделювання алгоритму визначення інвестиційно-привабливого підприємства / І. М. Новак // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – № 1 (16). – С. 140–144.

Зібрання