Значення соціальної політики в структурі державної політики України

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

З моменту набуття незалежності України та проголошення її як соціальної держави, все більшого значення набуває формування ефективної економічної політики держави, спрямованої на забезпе- чення гідного рівня праці, а також досягнення загальної стабільності та згуртованості в суспільстві. Незважаючи на конституційно визначений соціальний характер держави в Україні, виконання нею соціальних функцій характеризуються значною суперечливістю. До нездатності вирішення соціальних проблем призвела відсутність системного підходу до формування державної соціальної політики, державних соціальних гарантій, сучасного інструментарію, вибору пріоритетів соціальної політики та механізмів її реалізації, а також концептуальна неусвідомленість соціальної складової та практичне відокремлення розуміння «економічного» та «соціального». Соціальні цілі фактично відходили на другий план порівняно з економічними, адміністративними та політичними пріоритетами. Перевага надавалась в основному трансформації економічним інститутам, а цілям соціального розвитку, підвищення рівня та якості життя громадян не приділялось належної уваги. Саме тому, предметом дослідження даної статті є взаємозв`зок соціальної та економічної політики. На наш погляд, саме такий підхід має призвести до формування чіткої, обґрунтованої та ефективної політики держави. Таким чином, економічна політика держави потребує переосмислення нових принципів побудови. Перш за все, необхідне чітке розуміння поняття соціальної складової економічної політики держави; визначення місця та ролі соціальної політики в структурі державної політики. Адже розглядати соціальний та економічний розвиток країни окремо не є вірним та ефективним. Потрібне чітке розуміння, що економічна політика держави не лише повинна бути соціально-орієнтованою, а відповідальною й соціально успішною. Дії з боку держави повинні бути чітко визначені, відповідати цілям економічної політики, мати ціннісні та якісні характеристики.

Опис

Ключові слова

соціальна політика, соціальний інститут, соціальна справедливість, соціально- економічні інститути, соціальний капітал, social policy, social institute, social justice, socio-economic institutes, social capital

Бібліографічний опис

Микитась, В. В. Значення соціальної політики в структурі державної політики України / В. В. Микитась // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 33–38.

Зібрання