Перспективи застосування великовантажних автосамоскидів з електромеханічною трансмісією на кар’єрах світу та україни

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розкрито проблему оптимізації автомобільного транспорту на кар’єрах та переваги його застосування перед залізничним транспортом. Надано тягово-швидкісну характеристику великовантажного кар’єрного автосамоскида СОМАТSU HD-1200 та БелАЗ-7512. Розкриті технічні умови для комплекту тягового обладнання залежно від профілю кар’єрної автодороги задля якісної експлуатації великовантажних кар’єрних автосамоскидів.

Опис

Ключові слова

кар’єрний автосамоскид, тягово-швидкісна характеристика, коефіцієнт опору кочення, технічні умови, карьерный автосамосвал, тягово-скоростная характеристика, коэффициент сопротивления качению, технические условия, rock dump truck, traction and high-speed characteristic, coefficient of resistance to rolling, specifications

Бібліографічний опис

Філатов, С. В. Перспективи застосування великовантажних автосамоскидів з електромеханічною трансмісією на кар’єрах світу та України / С. В. Філатов // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2016. - Вип. 10.

Зібрання