Відтворювальні цілі реструктуризації капіталу підприємств портової діяльності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто особливості процесу реструктуризації різних елементів капіталу сучасних підприємств портової діяльності України з метою визначення особливостей та відтворювальних цілей сучасного етапу реструктуризації портових підприємств України. Методологічною основою дослідження є системний підхід, закони і закономірності економічного розвитку, наукові роботи провідних вчених та фахівців з економіки портової діяльності. Всі сфери функціонування портових підприємств (організаційно-правова структура, майновий комплекс, виробничий комплекс, структурований фінансовий об’єкт, соціально-організаційний комплекс) мають бути взаємопов’язаними з позиції ефективності відтворення капіталу підприємства портової діяльності. Досліджено систему чинників мікро- та макрорівнів, які обумовлюють процеси реструктуризації сучасних підприємств портової діяльності, якими є соціальноекономічна структура держави, на території якої функціонує портове підприємство, історія розвитку та національні традиції, геополітичне положення портового підприємства, види робіт та послуг, що виконують та надають підприємства, наявність та ефективність використання елементів капіталу тощо. Результативність відтворювального процесу визначає система чинників, основними з них визначено специфіку інноваційного розвитку; якість, кількість, вік, ступінь використання засобів виробництва; форму інвестиційного забезпечення; рівень інформаційного забезпечення; характер робочої сили, що використовується; характер організації та якості управлінської діяльності. Результати можуть бути використані в процесі реструктуризації морських портів та стивідорних компаній України. Сучасна портова індустрія України повинна реорганізуватися шляхом залучення приватного капіталу і зменшення державного втручання для реалізації відтворювальних цілей з врахуванням сучасних тенденцій на фінансових, промислових, транспортних ринках та процесів реструктуризації в різних сферах.

Опис

Ключові слова

відтворення, капітал, реструктуризація, підприємства портової діяльності

Бібліографічний опис

Кібік, О. М. Відтворювальні цілі реструктуризації капіталу підприємств портової діяльності / О. М. Кібік, О. О. Брагарник // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 138–141.

Зібрання