Тестування як засіб оптимізації освітнього процесу (на матеріалі використання фасетів у курсі історії зарубіжної літератури)

Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Темнікова, І. М. Тестування як засіб оптимізації освітнього процесу (на матеріалі використання фасетів у курсі історії зарубіжної літератури) / І. М. Темнікова // Сучасні тенденції в українській гуманітаристиці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 30 листоп. 2023 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. ‒ Харків : ХНАДУ, 2023. ‒ С. 142‒145.