Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні та світі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Незаперечним фактом економіки сьогодення є те, що не лише матеріальні, але і нематеріальні здобутки підприємств мають певну цінність і здатні приносити йому грошовий дохід. Проте, слід зазначити, що не всі можливі види нематеріальних здобутків відображаються зараз на балансі українських підприємств у складі нематеріальних активів (НМА). Метою статті є визначення поточних обсягів інвестицій у нематеріальні активи в Україні та порівняння цих обсягів із інвестиціями у НМА в інших країнах світу Обсяг коштів, інвестованих у НМА на підприємствах України (особливо у питомій вазі) буде залишатися і надалі незначним. І перспективи такого інвестування є досить «туманними», про що свідчать і низька надійність прогнозу питомої ваги у трендовій моделі Особливо загрозливою така тенденція постає у порівнянні з аналогічними даними будь-якої іншої країни світу, де практика використання НМА є більш розповсюдженою. Аналіз світових тенденцій свідчить, що вартість нематеріальних активів у загальній вартості іноземних компаній становить понад 40% (а іноді й до 90%). Але і надвелике (більше 50%) вкладання коштів у НМА від обсягу всіх витрат вважати доцільним також не можна, адже свідчить про відхід від реальних інвестицій на користь спекулятивних.

Опис

Ключові слова

нематеріальні активи, капітал, прогнозування, тренд, інвестиці, intangible assets, non-material assets, capital, prognostication, trend, investments

Бібліографічний опис

Горовий, Д. А. Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні та світі / Д. А. Горовий // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 94–103.

Зібрання