Установлення величини відхилення ґрунтопроколювального робочого органа з асиметричним наконечником під час корекції траєкторії його руху

Анотація

У процесі статичного проколу ґрунту проколювальна головка може непередбачено змінювати напрямок руху. Для його корекції може бути використана головка з аси-метричним наконечником. У роботі представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо визначення величини відхилення від закладеної траєкторії руху асиметричного ґрунтопроколювального робочого органа залежно від його геометричних параметрів та фізико-механічних властивостей типових ґрунтів.

Опис

Ключові слова

аналітична модель, безтраншейна технологія, статичне проколювання ґрунту, інженерні комунікації, проколювальна головка, горизонтальна свердловина, analytical model, strandless technologists, static soil puncture, utilities, piercing head, horizontal hollow, аналитическая модель, бестраншейные технологии, статический прокол грунта, инженерные коммуникации, прокалывающая головка, горизонтальная скважина

Бібліографічний опис

Супонєв, В. М. Установлення величини відхилення ґрунтопроколювального робочого органа з асиметричним наконечником під час корекції траєкторії його руху / Супонєв В. М., Балесний С. П., Пімонов І. Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 172–177.