Математична модель оцінки стійкості руху автомобіля на перекидання

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В роботі розглянуто процес перекидання транспортних засобів в результаті наїзду на нерухому бічну перешкоду в результаті дії інерційних сил. Для складання математичної моделі було використане основне рівняння динаміки для обертального руху. Математична модель перекидання транспортного засобу записана у вигляді нелінійного однорідного диференціального рівняння другого порядку. Отримано аналітичний розв'язок цього рівняння, яке дозволяє визначити не лише умови перекидання транспортних засобів, а й інші параметри руху транспортного засобу від моменту початку підйому центру мас до моменту його максимального підйому в процесі перекидання. Для конкретного транспортного засобу отримані чисельні результати, які повністю відповідають фізиці процесу перекидання.

Опис

Ключові слова

дорожньо-транспортна пригода, транспортний засіб, бічна перешкода, перекидання, моделювання, road accident, vehicle, side obstacle, rollover, simulation

Бібліографічний опис

Поваляєв, С. І. Математична модель оцінки стійкості руху автомобіля на перекидання / С. І. Поваляєв, О. В. Сараєв // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2021. - Вип. 19.

Зібрання