Взаимодействие частиц со стенками отводов пневмотранспортного трубопровода

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Установлен характер движения аэросмеси в отводах пневмотранспортного трубопровода. Экспериментально определены механические нагрузки на стенки и энергозатраты в отводах разного радиуса закругления. Обоснован оптимальный радиус закругления отводов пневмотранспортного трубопровода. Предложена новая конструкция отвода пневмотранспортного трубопровода.

Опис

Ключові слова

пневмотранспорт, отвод, параметры взаимодействия, оптимизация радиуса, закругления, відвід, параметри взаємодії, оптимізація радіуса, закруглення, pnevmotransport, branch, interaction parameters, optimization of rounding radius

Бібліографічний опис

Антоненко, И. И. Взаимодействие частиц со стенками отводов пневмотранспортного трубопровода / И. И. Антоненко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2016. - Вип. 10.

Зібрання