Формування системи складування на підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Основні питання, що розглядаються в даній статті стосуються оптимізації процесів, направлених на формування системи складського обслуговування на підприємстві. Предметом дослідження виступають теоретичні аспекти щодо оптимізації процесу формування ефективної системи управління складської діяльністю на підприємстві. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування пропозицій з формування системи управління складською діяльністю на підприємстві. Дослідження підходів щодо формування системи складського обслуговування на підприємстві, надане вітчизняними і зарубіжними науковцями показало, що на сьогоднішній день мало уваги приділяється розгляду питань, які стосуються саме організації складського обслуговування у вигляді системи, яка складається з взаємопов’язаних елементів. Проведений аналіз дозволив виявити, що до переліку підсистем системи складського обслуговування, які виділяються в науковий літературі, а саме – техніко-економічна, функціональна, підтримуюча, слід додати таку підсистему як інформаційна. Відповідно до даних підсистем було виділено ряд елементів, які повинні входити до їх складу. Так в якості елементів техніко-економічної підсистеми було виділено наступні: складова вантажна одиниця, вид складування, обладнання з обслуговування складу. До елементів функціональної підсистеми віднесено: управління переміщенням вантажу, комплектація замовлень. Інформаційна система повинна включати в себе обробку інформації, автоматизацію складських процесів, інформаційне обслуговування. До елементів підтримуючої підсистеми віднесено систему комплектації і елемент «будівля» (конструктивні особливості будівель і споруд). Також проведений аналіз показав необхідність вибору раціональної системи складського обслуговування. Для цього було оптимізовано процес формування системи управління складською діяльністю і представлено у вигляді алгоритму. Даний алгоритм розбито на ряд етапів. В якості результату отримано оптимізований підхід щодо формування системи складського обслуговування.

Опис

Ключові слова

склад, система складування, елементи система складування, складське господарство, warehouse, storage system, elements of storage system, storage facilities

Бібліографічний опис

Огієнко, С. О. Формування системи складування на підприємстві / С. О. Огієнко, А. І. Івахненко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 51–55.

Зібрання