Оцінка коефіцієнта корисної дії колісного рушія автомобіля

Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Енергетична ефективність автомобіля є характеристикою раціонального використання потужності двигуна й витрачання запасів джерел енергії. На сьогоднішній день проблема оцінки коефіцієнта корисної дії колісного рушія автомобіля є однією з найбільш актуальних в сучасному машинобудуванні. Тому існує нагальна потреба в оптимізації здатності оцінки показників енергоефективності автомобіля шляхом отримання математичної моделі коефіцієнта корисної дії колісного рушія для подальшого раціонального проектування автомобілів по критеріям енергоефективності.

Опис

Ключові слова

автомобіль, колісний рушій, енергоефективність, крутний момент, коефіцієнт корисної дії, automobil, wheel propulsion unit, eenergy efficiency, torque, efficiency factor

Бібліографічний опис

Подригало, М. А. Оцінка коефіцієнта корисної дії колісного рушія автомобіля / М. А. Подригало, Р. О. Кайдалов, В. І. Омельченко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2022. - Вип. 21.

Зібрання