Управління проєктами в компанії з урахуванням принципів сталого розвитку

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об'єкт дослідження - товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ- ПАК». Мета роботи - розробка рекомендацій щодо оцінки ефективності портфеля інвестиційних проектів підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку. Метод дослідження - методи аналізу та синтезу, групування і узагальнення, порівняльний аналіз, графічний метод, методи статистичного та економічного аналізу, експертні оцінки. Впровадження концепції сталого розвитку на рівні компанії передбачає суттєву модифікацію процесів управління проектами (ініціації, планування, моніторингу' та контролю) шляхом створення корпоративного центру сталого розвитку компанії. Розроблений організаційно-економічний механізм управління проектами з урахуванням принципів сталого розвитку дасть можливість: отримати цілісне уявлення про вплив, що чиниться проектом на соціальну, екологічну та економічну сфери: провести кількісну оцінку впливу проекту: зрозуміти результати та наслідки діяльності компанії; приймати більш обгрунтовані рішення завдяки оцінці альтернативних варіантів портфелів проектів: координувати роботу' в галузі управління сталими проектами в компанії.

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, проєкт, інвестиційний портфель, управління проєктами

Бібліографічний опис

Ярова, К. Д. Управління проєктами в компанії з урахуванням принципів сталого розвитку : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Ярова Катерина Денисівна. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 81 с.