Управління швидкістю руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто питання впливу швидкісного режиму на автомобільних дорогах на безпеку дорожнього руху. Проаналізовано статистичні дані аварійності на вулично-дорожній мережі в Україні. Запропоновано показники оцінки швидкісного режиму. На підставі урахування погодно-кліматичних факторів запропоновано методику визначення параметрів швидкісного режиму.

Опис

Ключові слова

транспортний потік, швидкісний режим, безпека руху, транспортный поток, скоростной режим, безопасность движения, traffic flow, speed limits, road safety

Бібліографічний опис

Ширін, В. В. Управління швидкістю руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст / В. В. Ширін // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 8.

Зібрання