2015, Випуск 08

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015)
 • Документ
  Використання методів математичного моделювання для підвищення ефективності функціонування обчислювальних мереж
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Тиричева, О. А.; Терещенко, Д. С.; Тиричева, Е. А.; Tyrycheva, O.; Tereschenko, D.
  У статті розглянуте питання визначення оптимальних допустимих інтервалів часу для виконання в локальній мережі комплексу інформаційно пов'язаних задач підприємства (установи).
 • Документ
  Планирование и точность численного эксперимента в математическом моделировании
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Симбирский, Г. Д.; Вязеленко, В. К.; Симбірський, Г. Д.; Simbirskiy, G.; Vyazelenko, V.
  Изложена методология планирования и оценивания погрешностей математического моделирования в машиностроении. Она заключается в использовании таких метрологических показателей как совместные доверительные области и интервалы оценок искомых параметров. Эти показатели зависят от особенностей вектора измеряемых параметров объекта и функций их чувствительности к изменению искомых параметров.
 • Документ
  Повышение точности оценки мощностных показателей автомобильного двигателя путем построения его разгонных характеристик
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Нечипорук, Н. В.; Воробьев, Ю. А.; Клец, Д. М.; Маковецкий, А. В.; Пода, В. Б.; Нечипорук, М. В.; Воробйов, Ю. А.; Маковецький, А. В.; Nechiporuk, N.; Vorobyov, Yu.; Klets, D.; Makovetskiy, A.; Poda, V.
  Предложен метод оценки мощностных показателей автомобильного двигателя с помощью уточненных разгонных характеристик. Разработанный метод позволяет определить динамические возможности автомобиля с учетом его конструктивных особенностей и условий эксплуатации.
 • Документ
  Математичне моделювання відносних вертикальних коливань підресореної та непідресореної мас автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Рожков, П. П.; Рожкова, С. Е.; Рожкова, С. Э.; Rozhkov, P.; Rozhkova, S.
  Проведено математичне моделювання відносних коливань підресореної та непідресореної мас автомобіля при подоланні нерівності дорожньої поверхні гармонійного типу. Проведений аналіз впливу коефіцієнту опору амортизатора на величину вертикального прискорення підресореної маси автомобіля.
 • Документ
  Пасивна безпека пасажирських автобусних сидінь з А-подібними основами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Горбай, О. З.; Horbay, O.
  Представлено комп’ютерне 3-D моделювання відповідності двомісних автобусних сидінь з А-подібними основами вимогам єдиних технічних приписів щодо офіційної сертифікації сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційної сертифікації цих дорожніх транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їх кріплень згідно правил ЄЕК ООН №80.
 • Документ
  Анализ процесса регулирования уровня света фар на транспортном средстве
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Никонов, О. Я.; Баранова, В. О.; Ніконов, О. Я.; Nikonov, O.; Baranova, V.
  Адаптивная система переднего освещения становится все более популярной сегодня. При моделировании системы управления автовыравнивания важно обеспечить ее функциональность и сравнить реальный выход системы.
 • Документ
  Информационное моделирование контроля безопасности движения автотранспорта
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Симбирская, Л. М.; Герелчулуун, Одгерел; Симбірськая, Л. М.; Simbirskaya, L.; Gerelchuluun, Odgerel
  На основе современной компьютерной технологии (системы управления базами данных Microsoft Access 2010) создана компьютерная информационная система контроля безопасности дорожного движения для регистрации, сохранения, систематизации, обработки и анализа информации о нарушениях правил дорожного движения и о дорожно- транспортных происшествиях. Система обеспечивает сохранение информации, редактирование данных, выполнение запросов по условиям, составления и печати отчетов.
 • Документ
  Розроблення інтелектуальної інформаційно-управляючої системи транспортного дизеля. Математична модель
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Ніконов, О. Я.; Щебенюк, В. С.; Никонов, О. Я.; Nikonov, O.; Schebenyuk, V.
  Розглянута задача побудови ефективних інформаційно-управляючих систем наземних транспортних засобів. Запропоновано концепцію інтелектуального транспортного засобу на основі штучних нейромережевих регуляторів. На прикладі транспортного двигуна 3ТД розроблена відповідна інформаційно-управляюча система на основі динамічних штучних нейронних мереж.
 • Документ
  Методи визначення координат транспортних засобів в умовах щільної міської забудови
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Мнушка, О. В.; Савченко, В. М.; Савченко, В. Н.; Mnushka, O.; Savchenko, V.
  Розглянуто альтернативні методи визначення координат транспортного засобу в умовах щільної міської забудови без використання супутникових навігаційних систем. Показано, що використання мереж одночастотного віщання в межах міста дозволяє значно зменшити додаткові похибки визначення координат.
 • Документ
  Способ определения транспортных задержек на регулируемом перекрестке
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Денисенко, О. В.; Левтеров, А. И.; Гунбина, А. Н.; Левтеров, А. І.; Гунбіна, А. М.; Denysenko, O.; Levterov, А.; Gunbina, A.
  Рассмотрен новый подход к определению транспортных задержек на регулируемом перекрестке. Предлагается область перекрестка одновременно пошагово сканировать двумя узконаправленными лазерными лучами инфракрасного диапазона на всех подходах и выходах перекрестка.
 • Документ
  Расчет числа дорожно-транспортных проишествий в регионе со смертельным исходом
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Бажинов, Ан. В.; Bazhinov, An. B.
  Представление методики определения количества ДТП со смертельным исходом за счет оценки энергетических показателей транспортного потока и качества автомобилей.
 • Документ
  Управління швидкістю руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міст
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Ширін, В. В.; Ширин, В. В.; Shirin, V.
  Розглянуто питання впливу швидкісного режиму на автомобільних дорогах на безпеку дорожнього руху. Проаналізовано статистичні дані аварійності на вулично-дорожній мережі в Україні. Запропоновано показники оцінки швидкісного режиму. На підставі урахування погодно-кліматичних факторів запропоновано методику визначення параметрів швидкісного режиму.
 • Документ
  Щодо визначення радіусу зон обслуговування паркінгів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Холодова, О. О.; Холодова, О. А.; Kholodova, O.
  Розглянутий варіант визначення радіусу зон обслуговування паркингів. Аналіз залежності показав необхідність теоретичного обґрунтування його величини. Запропоновано розкрити взаємозв’язок між радіусом зони обслуговування паркингу та типом паркингів в центральній діловій частині міста.
 • Документ
  Motor transport safety in traffic safety sistems
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Stepanov, O.; Степанов, А. В.
  This article considers various approaches to motor transport safety in traffic safety system. Much attention is paid to a complex method of increasing the efficiency of a system for keeping active safety. On the basis of authors research it is suggested to solve the problems of motor transport safety in traffic safety system through certain methodology of approach to the analysis and solution to the problem of motor transport safety management in a safety system of the Driver - Automobile - Road - Environment (DARE) complex.
 • Документ
  Оцінка характеристик приймача протиугінної системи автомобіля на шумових сигналах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Кубата, В. Г.; Серіков, Г. С.; Фролов, В. Я.; Сериков, Г. С.; Kubatа, V.; Serikov, H.; Frolov, V.
  Розглянута можливість реалізації протиугінної системи автомобіля на основі застосування каналу передачі інформації на широкосмугових шумових сигналах. Проведена оцінка основних показників приймального пристрою при застосуванні традиційної системи кодування команд управління, що передаються.
 • Документ
  Планирование потребления электроэнергии на электротранспорте по данным эксплуатации
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Будниченко, В. Б.; Далека, В. Ф.; Шавкун, В. М.; Далека, В. Х.; Budnichenko, V.; Daleka, V.; Shavkun, V.
  Рассматриваются вопросы энергосбережения на электрическом транспорте и планирование объемов потребления электроэнергии, а также определения объективных нормативов, в частности значения удельных затрат, для конкретного типа подвижного состава.
 • Документ
  Система управління рухом автомобільного транспорту з використанням GPS
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Лабенко, Д. П.; Labenko, D.
  У статті розглядається один із варіантів побудови системи управління автомобільним транспортом.
 • Документ
  Применение порядковой нормализации и скремблирования критериев для решения многокритериальных задач
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Подоляка, О. А.; Подоляка, А. Н.; Подоляка, О. О.; Подоляка, О. М.; Podolyaka, O.; Podolyaka, A.
  Представлен новый метод решения класса многокритериальных задач, сводимых к поиску наибольшего звездного покрытия, в основу которого положены процедуры порядковой нормализации и скремблирования (перемешивания) критериев.
 • Документ
  Влияние количества зубьев измерительной шестерни на устойчивость CAP частоты мощной дизель-генераторной установки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015) Богаевский, А. Б.; Богаєвський, О. Б.; Bogaevskiy, A.
  Проведено исследование влияния запаздывания по измерению частоты на показатели устойчивости мощной дизель – генераторной установки с импульсным датчиком частоты в обратной связи. На основании критерия Найквиста определено минимально допустимое число зубьев в измерительной шестерне.