Управління фінансовими ресурсами в АТП

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі удосконалені теоретичні положення управління фінансовими ресурсами в АТП. Одержала подальший розвиток система управління фінансовими ресурсами в АТП у вигляді проблемно-орієнтованого контуру, виділеного в чинній системі управління. Проведено аналіз фінансового стану підприємства. Удосконалено методичні основи формування фінансової стратегії АТП, які базуються на матриці фінансової стратегії Ж. Франшона та І. Романе та доповнені моделлю фірми Дюпон. Запропоновано фінансові стратегії діяльності підприємства відповідно до запропонованої матриці. Запропонована система управління дебіторською заборгованістю підприємства, що базується на наданні знижок боржникам за своєчасне або дострокове повернення боргу.

Опис

Ключові слова

фінанси, фінансові ресурси, фінансова стратегія, ліквідність, системний підхід, фінансовий аналіз

Бібліографічний опис

Хавула, Й. В. Управління фінансовими ресурсами в АТП : дипломна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Хавула Йосип Володимирович. –Харків : ХНАДУ, 2022. – 100 с.