Нові технологічні методи захисту поверхонь деталей транспортних і підйомних машин від фретинг-корозії

Анотація

Розглянуто питання забезпечення надійності та довговічності підйомних, транспортних та дорожньо-будівельних машин шляхом підвищення фретингостійкості різних типів з’єднань деталей. Запропоновано низку конструктивних та технологічних методів для боротьби з фретинговим зношуванням. На базі проведених експерементальних досліджень надано рекомендації щодо технологій підвищення фретингостійкості з’єднань деталей.

Опис

Ключові слова

фретинг-корозія,, зношування, електроіскрове легування, епіламування, металоплакування, fretting corrosion, wear, electric spark alloying, epilation, metal plating, фреттинг-коррозия, износ, электроискровое легирование, эпиламирование, металлоплакирование

Бібліографічний опис

Нові технологічні методи захисту поверхонь деталей транспортних і підйомних машин від фретинг-корозії / Тарельник В. Б., Думанчук М. Ю., Тарельник Н. В., Мікуліна М. О. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 91. – С. 86–99.